Hörslingor

Vi installerar hörslinger dessutom utför vi mätningar för att säkerställa att den fungera fullt ut inom det tänkta området och utfärdar ett certifikat.

Vi vill alla höra vårt allra bästa - om vi är hemma eller när vi är ute och rör oss. Det är inte tillräckligt att "bara vara med". Att höra och höra bra hjälper oss att känna med, förstå och involvera. Vi blir aktiva och engagerade - bemyndigade att delta i samhället på en nivå som vi väljer.

En hörslinga är en trådslinga som omger en publik som plockar upp ljud från ett ljudsystem och omvandlar det till en magnetisk signal som skickas ut till publiken. Telespolen i en hörapparat tar emot signalen, så att hörapparat blir en egen personliga högtalare. För att identifiera var hörningsslangen befinner sig, ska det finnas en skylt med hörselhjälpmedelstecken med en "T" på den. Detta signalerar dem med hörapparater att deras telespole när de slås på inom enheten, tar upp ljudet och sänder det rakt till örat genom sina enheter.

En ljudfrekvens induktionsslinga (AFIL), vanligen kallad hörslinga, induktionsslinga eller T-Loop, är ett hjälpande lyssnande system som ger tillgång till anläggningar för personer med nedsatt hörsel. Systemet tar en ljudkälla och överför den direkt till en hörapparat utan bakgrundsbrus, störning eller akustisk distorsion. Under de senaste 30 åren har hörlurar blivit de standard assistanslösningslösning. På grund av deras fördelar och lätthet i bruk, hörs av hörselgrupper är de ansvariga för deras installation på platser så olika som taxibilar, kiosker, skolor, kyrkor, konsertsalar och arenor. Teknet som indkerar att det finns förekomsten av en hörslinga indikeras med hjälp av tecknet nedan.Det sätt på vilket en hörslinga fungerar är ganska enkelt:

 • En ljudkälla, som en röst, TV, bio ljud system eller annat ljudsystem fångas med a mikrofon eller via en linjeutgång.
 • Ljudsignalen ansluts sedan till en hörselslinga förstärkare som alstrar en ström för att överföra signalen till a hörsel slinga, vanligtvis gjord av kopparband eller tråd.
 • Kopparrörslyftan (vanligtvis) omger den område där lyssnaren är belägen och producerar ett magnetfält.
 • Hörapparaten måste byta hörapparat till "T-positionen".
 • Magnetfältet plockas upp av Telecoil (eller T-spolen) Inom hörselnätet av hörselskadade deltagare av publik.
 • Hörapparaten skräddarsy ljudet till det specifika individens behov. Ljudet levereras direkt i hörselgången, utan bakgrundsbrus och fullt spektrum av ljudfrekvenser som krävs för förståelse. Antalet användare som kan dra nytta av systemet på en gång begränsas endast av antalet personer som kan passa in i "hörselslingat" -området. Dyra mottagare är inte nödvändiga och användare drabbas inte av besväret att begära och bär ett headset som markerar dem så svårt hörsel. Hörlurar är en enkel teknik, men omhändertagande bör tas i deras design, specifikation och installation så att anläggningen överensstämmer med den internationella standard och är till fördel för slutanvändaren.

Standard

Det finns en standard som reglerar funktionen hos en hörslinga den heter IEC60118-4 och gäller sedan 1995 med vissa uppdateringar sedan dess. Syftet med standarden är att säkerställa att en hörslingeanläggning når gällande mål för frekvensomfång, fältstyrka samt jämnhet. Normen uppdaterades senast 2015 med ökade krav på förmågan att återge diskantregister.

 

- Det finns två typer

Pereferislinga

även kallad PLS eller perimterslinga är den enklaste formen av hörslinga Slingan dras runt området som ska vara lyssningsbart. Den består av en enkel eller parad kabel som i båda ändar är kopplad till en slingförstärkare. Kabeln kan dras ett eller två varv runt ytan eller i figur 8-formation.

Egenskaper

 • Klarar endast mindre rum där krav på överhörningskontroll saknas.
 • Enklare installation samt billigare förstärkare än multiloopslingor.


Multiloopslinga

även kallad SLS eller fasskiftesslinga. Det består av två separata slingsystem (Master och Slave) som kopplade till slingförstärkaren ger ett balanserat system med flera fördelar jämfört med ett konventionellt slingsystem. Grundprincipen för ett multiloop-system är en huvud-slinga som täcker hela lyssningsytan samt en överlappande Slav-slinga. Bägge slingorna förläggs fram och åter över hela ytan antingen i golvet eller i taket där det är möjligt. Fördelarna med multiloopslinga är den slinga som oftast är att föredra om det är möjligt.

Egenskaper

 • Minimerad överhörning till intilliggande lokaler.
 • Jämnare fältstyrkenivå.
 • Jämnare frekvensgång.
 • Mindre påverkan på fältstyrka och diskantregistret från armering eller andra metallkonstruktioner.
 • Mindre riktverkan.
 • Ökad verkningsgrad.
 • Mindre risk för störning från elektronisk utrustning, som t ex elgitarr eller mikrofon.

 

 

In English with linked images and videos.

What is a hearing loop?


A hearing loop (sometimes called an audio induction loop) is a special type of sound system for use by people with hearing aids. The hearing loop provides a magnetic, wireless signal that is picked up by the hearing aid when it is set to ‘T’ (Telecoil) setting.

The hearing loop consists of a microphone to pick up the spoken word; an amplifier which processes the signal which is then sent through the final piece; the loop cable, a wire placed around the perimeter of a specific area i.e. a meeting room, a church, a service counter etc to act as an antenna that radiates the magnetic signal to the hearing aid.

Below is a diagram of a hearing loop at a shop counter or bank

Line diagram showing a person using an induction hearing loop installed in a shop counter. The Ear symbol indicates that a loop in present at this counter.

Below is a diagram of a room hearing loop (e.g. at an event, place of worship etc)

Diagram of a large room with an induction loop aerial installed around several rows of seated audience members. A presenter speaks into a microphone at the front

Why use a hearing loop?

 • Cuts out unwanted background noise
 • No need to use a receiver/headset
 • Sound goes directly into the hearing aid
 • Can be used by anyone with a compatible hearing aid
 • It is inconspicuous
 • Cost effective
 • Any number of users can use the system

What is a hearing loop video

Thanks to Contacta

How does a hearing loop work video

Thanks to Ampetronic

How can a hearing loop help you?

Thanks to Let’s Loop Swindon

More about hearing loops from Contacta

Thanks to Contacta for supplying much of the information on this page.

Visit other pages on our site …

 • If you’re looking for answers, seeking support or simply need to talk to someone who understands – just ask!

  loop listener device with headphones

  Shop – Loop listener

 • Available in our online shop, this Contacta Hearing Loop Listener allows you to hear the sound from a loop system, just like a hearing aid user on the “T” setting would. Ideal for loop testing.

  Woman working in coffee shop, serving customer

  About Let’s Hear

 • Let’s Hear is a community-driven campaign to enhance hearing in public places – from high-street hairdressers to banks, supermarkets and beyond.

Get the latest hearing loss news

Use of your data: Your data will be only be collected, processed and stored by Hearing Dogs for Deaf People and Hearing Link in line with our Privacy Policy. You can unsubscribe from our e-newsletter at any time by emailing dataprotectionofficer@hearingdogs.org.uk.
 • Registered address: The Grange, Wycombe Road, Saunderton, Princes Risborough, Buckinghamshire, HP27 9NS
 • enquiries@hearinglink.org
 • Registered charity in England & Wales: 293358
 • Registered charity in Scotland: SC040486